Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Το Τραίνο - Ο Σταθμός Αγρινίου No 1

Το υπέροχο κτίριο του σταθμού, 20/5/41. Πρόκειται για πέτρινο κτήριο με κορμό που αποτελείται από ένα διώροφο κτίσμα και δύο μονώροφα πλαϊνά. Στεγάζεται με δίρριχτες στέγες και επικαλύπτεται με γαλλικά κεραμίδια. Ο χρόνος κατασκευής ανάγεται στο 1898. Χαρακτηρίζεται από απόλυτη συμμετρία, ενώ χαρακτηριστικός είναι ο μεγάλος αριθμός των ανοιγμάτων, καθώς και η εμφανής λιθοδομή με τους γωνιόλιθους που ορίζουν τις ακμές του. Τα ανοίγματα διακοσμούνται με περιμετρικά, πέτρινα πλαίσια και τα κουφώματα είναι μείγμα γαλλικών, ξύλινων και ταμπλαδωτών με τζαμιλίκι. Επίσης, χαρακτηριστικές είναι οι δύο καμινάδες στη στέγη του κεντρικού κτίσματος.
Bookmark and Share