Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Η Ίδρυσις Πρωτοδικείου εις το Αγρίνιον

Η διαμάχη μεταξύ των δυο πόλεων κρατάει όπως φαίνεται και από το παρακάτω δημοσίευμα, αρκετά χρόνια. Όταν ήταν να ιδρυθεί κάποιος οργανισμός ή να γίνει κάποιο έργο στο Αγρίνιο και οι κάτοικοι του Μεσολογγίου θεωρούσαν ότι τους υποβάθμιζαν, ξεσηκώνονταν. Στο δημοσίευμα λοιπόν της εφημερίδας ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ στο φύλλο της πρωϊας Δευτέρας 15 Οκτωβρίου 1934 και μάλιστα πρωτοσέλιδο, αναφέρεται για τις στασιαστικάς εκδηλώσεις των κατοίκων Μεσολογγίου που προεκάλεσε η ίδρυσις Πρωτοδικείου εις το Αγρίνιον. Οι δε κάτοικοι Αγρινίου, απειλούν να κατέλθουν ένοπλοι εναντίον των. Είχαν καταληφθεί το τηελεγραφείο, και ενώ έσπασαν τα τζάμια και το γραφείο του Σιδηροδρόμου, απαγορεύοντας στην αμαξοστοιχία να αναχωρήσει για Αγρίνιο. Ο Νομάρχης τους ενημέρωσε ότι η κυβέρνησηθα εκπληρώσει πασας τα υποσχέσεις της, ότι θα προβεί εις την ανέγερσιν φυλακών, θα προάγει το εκεί εδρεύον τάγμα σε σύνταγμα και θα ενισχύσει χρηματικώς τον Δήμον Μεσολογγίου. Κατά το συλλαλητήριον εις το Αγρίνιο, ενεκρίθη ψήφισμα και απεστάλει προς την κυβέρνησιν, την Βουλήν, την Γερουσίαν, τους βουλευτάς, και γερουσιαστάς το κάτωθι τηλεγράφημα: << Ο λαός της πόλεως του Αγρινίου κατάπληκτος προ της πρωτοφανούς θρασύτητος της γείτονος πόλεως Μεσολογγίου , επιζητούσης δια θεατρικών εκδηλώσεων οφειλομένας εις γνωστούς δημαγωγικούς κύκλους όπως ματαιώσει την σύστασιν του Πρωτοδικείου Αγρινίου τας δαπάνας λειτουργίας του οποίου προσηφέρθημεν να καταβάλλωμεν συνελθών σήμερον εις πάνδημον συλλαλητήριον διαμαρτύρεται εντόνως δια την τοιαύτην διαγωγήν της γείτονος, αποδοκιμάζεις τας ενεργείας ευαρίθμων πολιτευομένων και δηλοί ότι είναι αποφασισμένος να αποδυθεί εις έσχατον αγώνα όταν ίδη ότι οι θεατρινισμοί της γείτονος συντελούν εις την προσέλκυσιν του ζητήματος. Επιτροπή Συλλαλητηρίου: Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Δ. Παπαλέξης, Πρόεδρος Καπνεμπορικού Ι. Κόκκαλης, Πρόεδρος Ιατρικού Κ. Μέξης, Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου Μ. Τζανής, πρόεδρος Δικηγόρων Επ. Ρήκας>>....
Bookmark and Share