Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

1821-1971 Πανηγυρική Έκδοσις Γυμνασίου Αρρένων Αγρινίου

Για τα 150 χρόνια Ελευθερίας της Ελλάδος από τον τουρκικό ζυγό, οι μαθηταί του Γυμνασίου Αρρένων Αγρινίου,εκδίδουσι με την φιλότιμον και επαινετήν προσπάθειά των, τη μερίμνη και εποπτεία του ευσυνειδήτου φιλολόγου καθηγητού του Γυμνασίου τούτου κ. Στεργίου Φωτίου το πανηγυρικόν τούτο τεύχος. Και ο Επιθεωρητής Μ.Ε. του Νομού Αιτωλοακαρνανίας Κωνσταντίνος Κωσταδήμας τελειώνει τον χαιρετισμόν του: Την έκδοσιν ταύτην χαιρετίζομεν ευφροσύνως και εκφράζομεν την άκραν ικανοποίησίν μας και τα ειλικρινή συγχαρητήριά μας προς τον καθηγητήν και τους μαθητάσ- τροφίμους του πνευματικού ως άνω ιδρύματος. Η υπερηφάνεια είναι και δική μου για κάποια σπουδαία πράγματα του ιδρύματος αυτού που αργότερα έγινε το 1ο Γυμνάσιο Αρρένων Αγρινίου, όταν λίγα χρόνια αργότερα κάθησα και εγώ στα θρανία του. Είναι έντυπο 32 σελίδων τυπώθηκε στο Αγρίνιο το 1971 υπό Χριστοφόρου Στουρνάρα. Ενδεικτικά επισυνάπτεται η σελίς των περιεχομένων, τον χαιρετισμόν του Επιθεωρητή Μ.Ε. του Νομού Αιτωλοακαρνανίας Κωνσταντίνου Κωσταδήμα, καθώς και την Ιστορία του Βραχωριού κατά την τουρκοκρατία, μέχρι την απελευθέρωση, 11 Ιουνίου 1821.
Bookmark and Share