Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1931 Αγρίνιο Νο 1

Ο Οδηγός αυτός αναφέρεται σε όλη την Ελλάδα και είναι ενδεικτικός για την κάθε κοινωνία. Αναφορικά με το Αγρίνιο, αναφέρει ότι ο πληθυσμός είναι 14562 κάτοικοι εκ των οποίων 7567 Άρρενες, και 6995 θήλεις. Διαβάζοντας τους επαγγελματίες και τα επαγγέλματα που ήταν σε άνθιση, την μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε στο Νο 4, όπου αναφέρει σε κάποιο σημείο, " Πίλοι Γυνακείοι(κατασκ.)" και ακολουθούν 8 ονόματα. Υπήρχαν δηλ. 8 κατασκευαστές Γυναικείων καπέλων, ένδειξη για την άνθηση της αστικής τάξης. Αυτό έρχεται να το επιβεβαιώσει και η ύπαρξη 16 καταστημάτων που πωλούσαν Υφάσματα. Ο Καπνός είχε αρχίσει να κάνει το θαύμα του και η Πόλη μας ανθούσε. Στα αξιοσημείωτα, τα πολλά Ασφαλιστικά Γραφεία.
Bookmark and Share